Algemeen

 1. Bezoekers van het Allerhande Kerstfestival gaan akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
 2. Het Allerhande Kerstfestival vindt plaats op 8, 9 en 10 december in het Spoorwegmuseum in Utrecht.
 3. Albert Heijn behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de actie stop te zetten of de Algemene Voorwaarden tussentijds te wijzigen.

Toegang

 1. Toegang tot het Allerhande Kerstfestival wordt verleend op vertoon van een toegangskaartje. Toegangskaartjes dienen van tevoren te worden gekocht via ah.nl/kerstfestival.
 2. Eenmaal aangeschafte kaarten worden niet teruggenomen.
 3. Het terrein is op 8, 9 en 10 december geopend van 10.00 tot 20.00, tenzij anders staat aangegeven op de site.
 4. Kinderen zijn natuurlijk zeer welkom, echter wel onder begeleiding van een volwassene.
 5. Gelieve je huisdieren thuis te laten.
 6. Voor workshops dien je je op het festivalterrein zelf in te schrijven bij de daarvoor bestemde inschrijfbalie. Dit kan niet van te voren en/of online.
 7. Betreding van het Allerhande Kerstfestival geschiedt op eigen risico. Albert Heijn en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan personen en/of eigendommen, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

Overige

 1. Voor alle vragen, klachten en/of opmerking met betrekking tot het Allerhande Kerstfestival, kun je contact opnemen met de klantenservice van Albert Heijn.